Campingreglement

1. Op het landgoed gelden de regels van de wegenverkeerswet, toegestaan is alleen stapvoetse snelheid. Autoverkeer van- en naar uw kampeermiddel is uitsluiten op de dag van aankomst en vertrek toegestaan.
2. De camping is autovrij. Direct na het plaatsen van uw kampeermiddel kunt u uw auto op onze parkeerplaats zetten. Tot de dag van vertrek is verkeer naar en van de kampeerplaats niet toegestaan.
3. In de (voor)tent of onder de luifel mag alleen gras-sparende grondbedekking worden gebruikt. Gebruik van plastic, worteldoek, vlonders en/of andere (bouw)zeilen is niet toegestaan.
4. Honden zijn welkom mits kort aangelijnd zodat anderen uw huisdier ongehinderd kunnen passeren. Uitlaten dient buiten het kampeerterrein te geschieden. Het alleen achterlaten van honden bij het kampeermiddel is niet toegestaan.
5. Iedere lawaaioverlast dient te worden nagelaten. Te allen tijde dienen airco's in kampeermiddelen uitgeschakeld te zijn. Het gebruik van generatoren is niet toegestaan.
6. Het is verboden te spelen en te roken in de douche- en toiletruimten. Huisdieren zijn in het sanitair gebouw niet toegestaan.
7. De huurder van de kampeerplaats is verantwoordelijk voor de aanmelding van bezoekers, logées en betaling van de kosten.
8. Het stoken van (open) vuur en/of in vuurkorven/vuurschalen is verboden. 
9. Het Geuzenbos is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf bij het Geuzenbos. Gebruik van voorzieningen is geheel voor eigen risico. De directie van het Geuzenbos wijst elke aansprakelijkheid van de hand.
10. Alle gasten dienen zich te houden aan deze vastgestelde regels en worden geacht het reglement te kennen. Overtreding van het reglement kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Al jarenlang in top 10 van

populairste campings in Nederland

Bekijk onze prachtige video's